28 febrer 2023 Dimarts I de quaresma (Is 55, 10-11)

Isaïes posa en boca de Déu: «La paraula que surt dels meus llavis no tornarà infecunda, sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat».

Senyor, que la teva paraula fecundi el meu cor; que la meva vida sigui un camp on Tu hi treballis de gust.

Abadia de Montserrat28 febrer 2023 Dimarts I de quaresma (Is 55, 10-11)