Scroll Top

28 d’abril 2024 Diumenge V Pasqua (Ac 9, 26-31)

Quan Pau torna a Jerusalem, després de fer l’experiència de la seva conversió, i, recordant l’apassionament que abans obrava contra els cristians, sembla lògic que fos rebut amb recel; el text ens diu que: «tots el defugien». Però també ens fa saber que Bernabé va saber acollir-lo i incorporar-lo a la comunitat creient. ¿Què fem nosaltres per incorporar, a les nostres comunitats, els qui s’havien allunyat?

Senyor, que tinguem un cor veritablement acollidor.

Última actualització: 30 abril 2024