28 d’abril 2020 Dimarts III de Pasqua Ac 7, 51 – 8, 1a

Si t’hi fixes bé, el martiri d’Esteve que ens és descrit avui, recorda la mateixa passió i mort de Jesús: els notables i els mestres de la Llei es corsequen de ràbia; es tapen les orelles (no volen escoltar); Esteve perdona: «Senyor, no els tingueu en compte aquest pecat»; i a l’hora de morir diu: «Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit.» Encara avui, com Esteve, hi ha qui mor per la causa de Jesús.

Senyor, que en els moments de dificultat per la teva causa, tingui el coratge de les persones com Esteve, i ho visqui fent en mi el memorial de la teva creu.

admin28 d’abril 2020 Dimarts III de Pasqua Ac 7, 51 – 8, 1a