27 juny 2019 Dijous XII Gn 16, 1-12.15-16

Ens pot sorprendre la lectura d’avui. Ens diu que Sarai com que s’adona que no pot donar, com esposa, descendència a Abram, li ofereix la seva esclava que venia a ser com una perllongació d’ella mateixa; però quan Hagar va quedar en cinta d’Abram, la relació entre elles dues i la gelosia de Sarai fa impossible una convivència, i Hagar ha de fugir al desert; allí l’àngel del Senyor li comunica que tindrà un fill que es dirà Ismael. L’islam considera que en ell comença l’origen de la seva identitat; com que Ismael és el fill d’Abram, aquest és considerat com el seu pare en la fe.
Senyor, que sapiguem tractar-nos amb els islamistes com a germans.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin27 juny 2019 Dijous XII Gn 16, 1-12.15-16