27 d’abril de 2021 – Dimarts. La Mare de Déu de Montserrat

Fets dels Apòstols 1:12-14

Després de l’Ascensió, el llibre dels Fets ens diu que: «Tots, unànimement, assistien sens falta a les hores de pregària, amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús, i els parents d’ells». ¿Ets conscient que el millor de la pregària és viure-la amb el mateix esperit que els apòstols i Maria, és a dir, tots i unànimement?

Maria, Mare, recordeu-m’ho sempre, quan jo pregui: que sigui amb tu i amb tots.

Abadia de Montserrat27 d’abril de 2021 – Dimarts. La Mare de Déu de Montserrat