26 maig 2019 Diumenge VI Pasqua Ac 15, 1-2.22-29

El relat d’avui ens fa veure que, des de les primeres comunitats cristianes, sempre hi ha hagut qui ha volgut imposar uns costums que no són essencials per viure la fe, però que per algunes persones, per la seva formació i la seva història els ha estat molt profi-tós; però que per d’altres esdevenen pertorbadors i inquieten els esperits. Cal saber dis-cernir. Hi ha un aplec perquè cadascú pugui exposar el seu parer, i també hi ha un es-crit en el qual en un moment donat diu: «és que l’Esperit Sant i nosaltres hem cregut que no us havíem d’imposar cap altra càrrega que aquests indispensables…» ¿Com saber quan les nostres opinions són inspirades per l’Esperit Sant?
Senyor, vull fer la teva voluntat i que ho sàpiga viure lliurement, joiosament.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin26 maig 2019 Diumenge VI Pasqua Ac 15, 1-2.22-29