Scroll Top

26 desembre 2022 Dilluns Sant Esteve (Fets 6, 8-10; 7, 54-59)

Potser anem una mica embotits després de la celebració familiar del Nadal, potser una mica “flotants”. El testimoni d’Esteve ens fa tocar de peus a terra.

La pregària final d’Esteve, avui, pot ser la meva: «Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit».