Scroll Top

25 novembre 2022 Divendres XXXIV (Ap 20, 1-4.11 – 21, 2)

El darrers dies d’aquest any litúrgic l’apocalipsi ens va presentant diferents imatges del judici de Déu; probablement no totes les imatges són del nostre grat ni corresponen a la nostra sensibilitat. Hi ha unes idees de fons que cal anar recordant: aquest escrit apareix en una situació, com ja hem dit fa uns dies, en uns moments de persecució dels creients, moments de molt sofriment, i, probablement viscuts amb por. Calia trobar allò que ajudés als creients a ser fidels i coratjosos per poder fer front als moments difícils. Avui ens diu: «Els qui havien estat decapitats perquè havien donat testimoni de Jesucrist i anunciat la paraula de Déu, i tots els qui s’havien negat a adorar la Bèstia i la seva imatge… van tornar a la vida i van regnar amb el Crist». ¿Avui també pot passar que adorem la Bèstia i la seva imatge? ¿Qui serien, avui, la Bèstia i la seva imatge?

Senyor, allibereu-me de la temptació d’idolatrar els valors que representen la Bèstia i la seva imatge.