25 març 2019 Dilluns L’anunciació del Senyor Is 7, 10-14

Avui, nous mesos abans del naixement de Jesús ens és anunciat que Déu serà amb nosaltres. En aquest temps de quaresma, en el qual seguim pas a pas la donació de Jesús, ens adonem el significat que tenen les paraules: «Emmanuel» Déu és amb nosaltres.
Que el Senyor m’obri el cor al seu misteri.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin25 març 2019 Dilluns L’anunciació del Senyor Is 7, 10-14