25 juliol 2020 – Dissabte. Sant Jaume, apòstol

Fets dels Apòstols: 4:33; 5:12.27-33

El relat d’avui dels Fets dels Apòstols comença: «En aquells dies el testimoni que els apòstols donaven de la resurrecció de Jesucrist, el confirmaven amb el poder que tenien d’obrar miracles». I acaba: «Més tard el rei Herodes féu matar amb l’espasa Jaume, el germà de Joan». El martiri dels primers cristians per donar testimoni de la resurrecció ha estat llavor per a molts en la fe. Series capaç d’arribar fins al martiri?

Senyor, en els moments de prova que no us defraudi.

 

Abadia de Montserrat25 juliol 2020 – Dissabte. Sant Jaume, apòstol