Scroll Top

25 febrer 2019 Dilluns VII Sir 1, 1-10

El text es pregunta: «Qui ha conegut els secrets de la intel·ligència?», i respon: «Un de sol,…Déu… És ell qui la creà, se la mirà i la veié, la mesurà, i la repartí, i va amarar-ne totes les seves obres i tots els vivents; la donà com li plagué, la prodigà a tots els qui creuen en ell.»
Senyor, dóna’m la capacitat d’entendre’t, de comprendre’t, de creure’t, i així poder fruir una mica de la profunditat del teu amor.

Última actualització: 24 juliol 2019