Scroll Top

25 d’octubre 2023 Dimecres XXIX (Rm 6, 12-18)