Scroll Top

24 d’abril 2024 dimecres IV pasqua (Ac 12, 24 – 13, 5)

Bernabé i Saule tornen a Jerusalem un cop acabada la missió; però l’Esperit Sant, mentre se celebra un acte litúrgic, inspira a la comunitat perquè aquesta els enviï a una nova missió; ens ho diu així: «L’Esperit Sant digué: “Consagreu-me Bernabé i Saule per dedicar-los a l’obra a la qual els crido.”» Sempre és important tenir ben present que no és un mateix qui escull anar a missionar, sinó que és enviat en nom de la comunitat inspirada per l’Esperit de Déu.

Senyor, envieu el vostre Esperit perquè arreu creixi la fe.