24 d’abril 2020 Divendres II de Pasqua Ac 5, 34-42

L’argument de Gamaliel al Sanedrí aconsellant d’anar en compte perquè, si l’acció dels apòstols era obra d’homes ja es dissoldria per ella mateixa, però que podria ser obra de Déu, convenç els membres del tribunal; malgrat això, els feren assotar, els prohibiren de parlar en nom de Jesús i els deixaren anar; i el text afegeix: «Els apòstols es retiraren…, contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús». Avui, si algú et maltractés pel fet de ser cristià, n’estaries content? ¿Per què n’estaven contents els apòstols?

Senyor, que l’esperit de les benaurances estigui sempre viu en mi.

Última actualització: 26 abril 2020

admin24 d’abril 2020 Divendres II de Pasqua Ac 5, 34-42