Scroll Top

23 maig 2020 – Dissabte VI Pasqua

Fets dels Apòstols 18:23-28

El relat ens conta l’impacte que feia la predicació d’Apol.ló: «un jueu d’origen alexandrí, que parlava molt bé i coneixia molt les escriptures.»

Senyor, que les nostres comunitats hi hagi persones com Apol.ló que sàpiguen entusiasmar.

Última actualització: 23 maig 2020