23 maig 2019 Dijous V Pasqua Ac 15, 7-21

Reunits en assemblea, ens conta el llibre dels Fets que discutien sobre la conveniència d’admetre com a germans els procedents del paganisme. Tant Pere com Jaume, Pau i Bernabé, exposaren els seus parers. Potser el resum d’allò que digueren són aquestes paraules de Pere: «La nostra fe ens diu que els uns i els altres ens hem de salvar no-més per la gràcia de Jesús, el Senyor.»
Gràcies Senyor perquè m’has escollit i així m’has salvat.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin23 maig 2019 Dijous V Pasqua Ac 15, 7-21