Scroll Top

23 febrer 2019 Dissabte VI He 11, 1-7

Aquests darrers dies, la lectura del llibre del Gènesi ens ha anat explicant, per mitjà de diferents històries, com comprendre l’home des de la fe. Avui, la lectura de la carta als cristians hebreus fa com un repàs, i recorda el significat que té cadascuna de les diferents històries que podem llegir en el primer llibre de la Bíblia. Cal, però, no oblidar la primera afirmació que fa el text d’avui: «creure és posseir anticipadament els béns que esperem, és conèixer per endavant allò que encara no veiem». I afegeix: «L’Escriptura ha guardat la bona memòria dels antics, perquè havien cregut». És una exhortació a llegir en la profunditat de la fe. És bo adonar-se d’allò que el text d’avui subratlla com a important i que és fruit de la fe. Per això abans de cada història que recorda hi ha aquesta frase: gràcies a la fe. ¿En la teva història personal per què pots dir: gràcies a la fe….?
Senyor, gràcies per tot el que has fet en mi.

Última actualització: 24 juliol 2019