Scroll Top

22 octubre 2020 – Dijous de la XXIX setmana

Efesis 3:14-21

Avui podem aprendre a pregar amb Pau i descobrir els continguts de la seva pregària: «M’agenollo davant el Pare, de qui rep el nom tota família, tant en el cel com en la terra, i li prego que, pel tresor gloriós del seu poder, consolidi amb la força del seu Esperit allò que sou en el vostre interior». Quan pregues invoques la força de l’Esperit?

Senyor, que sigui terra bona on la teva paraula pugui arrelar i fructificar.