Scroll Top

22 juny 2019 Dissabte XI 2Co 12, 1-10

L’experiència espiritual de Pau va ser mol rica, intensa i profunda; era un bon motiu per admirar-lo i, amb tot, escriu als de Corint: «no vull que ningú es formi de mi una opinió més alta que la que es fonamenta en allò que m’ha vist fer o m’ha sentit dir.» Però en la seva vida hi havia quelcom que no desitjava i que demanava ser-ne allibe-rat, la resposta de Déu és: «En tens prou amb la meva gràcia.» I conclou: «Quan sóc feble, és quan sóc realment fort.» Tu podries dir aquesta mateixa conclusió a què arri-ba Pau?
Senyor, ajuda’m a interioritzar que ets Tu qui em salves, no els meus mèrits.

Última actualització: 24 juliol 2019