21 maig 2020 – Dijous VI Pasqua

Fets dels Apòstols 18:1-8

Pau, un  cop arribat a Corint, s’instal·la a casa d’Aquila i Priscil.la, i amb ells treballa en la fabricació de tendes i: «Els dissabtes discutia a la sinagoga.» Amb el relat d’avui veiem com Pau té el criteri de guanyar-se la vida treballant sense deixar de predicar. ¿Consideres que aquesta és avui la manera ideal de vida dels qui han estat ordenats? Tu, a què estàs disposat per ajudar a fer el teu criteri?

Senyor, recorda’t dels qui ho han deixat tot per treballar per la teva causa.

Abadia de Montserrat21 maig 2020 – Dijous VI Pasqua