21 juliol 2019 Diumenge XVI Gn 18, 1-10a

El relat d’avui ens descriu l’acolliment que va fer Abraham a tres desconeguts. No era potser el millor moment del dia; ens diu que van aparèixer «quan la calor del dia era més forta». Però el seu zel és per admirar-nos i, sobretot, avui dia que tots som molt cautes davant de desconeguts. El que importa d’aquell acolliment és que Abraham, sense desitjar-ho, ni esperar-ho, és objecte d’una promesa que veurà acomplida: «Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill». ¿Quina és la dificultat que trobes en tu per confiar en persones que desconeixes? ¿Com podem veure el rostre de Déu en els qui s’apropen, amb els immigrants, per exemple?
Senyor que, com diu el salmista, aprenguem a obrar honradament i practiquem la justícia

Última actualització: 24 juliol 2019

admin21 juliol 2019 Diumenge XVI Gn 18, 1-10a