Scroll Top

21 d’abril 2024 Diumenge IV pasqua (Ac 4, 8-12)

L’acció de Pere, després de l’experiència pasqual, sorprèn a molts; avui, després d’haver guarit un invàlid en nom de Jesús ressuscitat, situa la seva acció, als qui s’admiraven pel que havia fet, en la seva veritable significació. El text, ja ens avisa que el que diu és «inspirat per l’Esperit Sant», remarca al final: «La salvació no es troba en ningú més, perquè sota el cel, Déu no ha donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos». ¿Quan realitzem alguna cosa que “salva” algú, tenim molt present que ho fem en nom de Jesucrist?

Senyor, que no m’oblidi que sóc un instrument teu, inspirat per l’Esperit Sant.