21 d’abril 2020 Dimarts II de Pasqua Ac 4, 32-37

El començament del text d’avui és un resum de com actuaven els primers cristians: «La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i ningú d’ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú». ¿Creus que avui els creients vivim d’aquesta manera? A què és degut?

Senyor, impregneu l’Església de l’esperit dels primers cristians.

Última actualització: 20 maig 2020

admin21 d’abril 2020 Dimarts II de Pasqua Ac 4, 32-37