Scroll Top

20 novembre 2023 dilluns XXXIII (1M 1, 10-15.41-42.54-57.62-64)

Aquest primer llibre dels Macabeus, ens descriu com alguns homes i dones del poble creient incorporen en ells els valors dels pobles veïns i renuncien als seus propis valors, fins arribar a perdre la pròpia identitat. Potser caldrà plantejar-me quins són els valors que aporta la meva fe i en quins jo actuo com un veritable pagà.

Senyor, que l’entorn social que estem vivint no corrompi els valors de la meva identitat cristiana.