Scroll Top

19 d’agost 2023 Dissabte XIX (Js 24, 14-19)

Josué pregunta al poble si vol seguir el Senyor o anar darrera els altres déus. El poble que vol ser fidel promet seguir el Senyor. Nosaltres també volem seguir el Senyor, però, a vegades, ens deixem endur per l’entorn, no és aleshores el Senyor qui presideix o motiva els nostres actes, sinó altres coses més banals (uns déus petits, insignificants, que omplen la nostra vida) com l’èxit personal, l’afany o el desig de posseir, etc. Pot ser com una gota d’oli que a poc a poc embruta el vestit de la nostra vida.

Senyor, ara ho veig, m’he tacat el vestit de la meva vida; ¿què he de fer per tornar anar tot net a la teva presència?