Scroll Top

30 maig 2023 dimarts VIII (Sir 35, 1-15)

El text d’avui et fa, en el fons, una pregunta: què li ofereixes al teu Déu? Una de les respostes que et proposa és aquesta: «donar al pobres és oferir-li una víctima d’acció de gràcies.»

Senyor, que la meva capacitat d’estimar t’honori.