Scroll Top

8 febrer 2023 Dimecres V (Gn 2, 4b-9.15-17)

Ens trobem davant la segona narració de la creació. Aquí es posa l’accent en el fet que Déu, per mitjà de l’aigua, dóna vida a la terra; i a través del seu alè, dóna la vida a l’home. Així, doncs, la vida sempre pertany a Déu, i en la vida, és a dir, en Déu hi ha el criteri del bé i del mal; qui vulgui menjar del fruit del coneixement del bé i del mal, és a dir, qui vulgui prendre el lloc de Déu, aquest li diu: «no t’escaparàs de la mort». Et semblen justos els criteris del bé i del mal que hi ha en Déu?

Senyor, que no busqui suplir-te, sinó agrair-te la vida, l’oportunitat que m’has donat de conèixer millor l’obra de les teves mans.