Scroll Top

7 febrer 2023 Dimarts V (Gn 1, 20 – 2, 4a)

Continua el relat de la creació. Fa l’home a imatge de Déu, i acabada aquesta obra i posant-ho tot a les nostres mans, acaba comentant: «Déu veié tot el que havia fet, i era bo de debò.»

Pren consciència que ets imatge de Déu, i que Ell mateix, veient-te diu: ets bo de debò. Quina és la teva reacció, el teu sentiment?