14 gener 2023 Dissabte I (He 4, 12-16)

Impressiona el que avui ens diu la carta als Hebreus: «En tot el món creat no hi ha res que Déu no vegi clarament; tot és nu i descobert davant els ulls d’aquell a qui haurem de donar comptes.» Ser conscients d’això, fins i tot pot suscitar en nosaltres un cert sentiment paranoic en el qual es barregen la malfiança de sentir-te vigilat per veure quan et cacen en un inconvenient, la por, el recel, etc…  Però mira què diu més avall: « Perquè el gran sacerdot (Jesús) que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses.»

Senyor, sóc feble de mena, però confio en la teva capacitat de compadir-te de nosaltres.

Abadia de Montserrat14 gener 2023 Dissabte I (He 4, 12-16)