16 novembre 2022 Dimecres XXXIII (Ap 4, 1-11)

L’apocalipsi, recordem-ho, és un missatge d’esperança dirigit a les esglésies en situacions, bàsicament, de persecució. Avui, amb aquest esperit d’encoratjament, descriu la cort celestial d’una manera solemne, majestuosa. Ens diu que al tron hi havia quatre vivents: «El primer vivent semblava un lleó, el segon, un vedell, el tercer era com si tingués una cara humana, i el quart, com una àguila en ple vol». En aquests quatre vivents l’Església hi ha vist la representació dels quatre evangelis. Més endavant ens diu que: «aquells vivents glorificaven el qui seu al tron i viu pels segles dels segles». ¿T’adones que els evangelis, tal com ens en parla l’apocalipsi, proclamen la glòria de Déu? Quan tu llegeixes l’evangeli, tens aquest esperit?

Senyor, tres vegades sant, que sempre sàpiga honorar-te.

Abadia de Montserrat16 novembre 2022 Dimecres XXXIII (Ap 4, 1-11)