4 novembre 2022 Divendres XXXI (Fl 3, 17 – 4, 1)

Mira en què consisteix la nostra esperança: «Nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel: d’allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós.» ¿Quantes vegades t’has atrevit a manifestar aquesta esperança en el teu entorn?

Senyor, gràcies; només sé dir-te això.

Abadia de Montserrat4 novembre 2022 Divendres XXXI (Fl 3, 17 – 4, 1)