26 d’octubre 2022 dimecres XXX (Ef 6, 1-9)

El text d’avui té un tret comú: el respecte que ens hem de tenir; els fills envers els pares, els pares envers els seus fills; els esclaus amb els amos, i els amos envers els seus esclaus. És una relació d’inferior a superior, i de superior a inferior. Però la paraula respecte Pau la substitueix per aquestes actituds: honorar, no irritar i educar, obeir com qui serveix el Crist, servir de bona gana, tenint sempre present que cadascú «rebrà del Senyor la recompensa pel bé que haurà fet». ¿Com et mires aquell que t’és inferior? ¿Com el mires aquell que t’és superior?

Senyor, que sempre sàpiga tenir el respecte envers els altres, com Tu m’has respectat.

Abadia de Montserrat26 d’octubre 2022 dimecres XXX (Ef 6, 1-9)