Scroll Top

3 setembre 2022 Dissabte St. Gregori el Gran (2Co 4, 1-2.5-7)

Avui, en la festa de St. Gregori, les paraules de Pau als corintis ens diuen ben clarament quina és l’actitud que ha de tenir qualsevol que fa un servei a l’Església: «Quan nosaltres prediquem, no ens anunciem a nosaltres mateixos: anunciem que Jesucrist és el Senyor, i nosaltres, els vostres servidors per amor de Jesús.» Coneixes persones que quan parlen de Déu ells esdevenen el centre d’atenció, més que Jesucrist?

Senyor, que sempre sigui el vostre servidor..