3 setembre 2022 Dissabte St. Gregori el Gran (2Co 4, 1-2.5-7)

Avui, en la festa de St. Gregori, les paraules de Pau als corintis ens diuen ben clarament quina és l’actitud que ha de tenir qualsevol que fa un servei a l’Església: «Quan nosaltres prediquem, no ens anunciem a nosaltres mateixos: anunciem que Jesucrist és el Senyor, i nosaltres, els vostres servidors per amor de Jesús.» Coneixes persones que quan parlen de Déu ells esdevenen el centre d’atenció, més que Jesucrist?

Senyor, que sempre sigui el vostre servidor..

Abadia de Montserrat3 setembre 2022 Dissabte St. Gregori el Gran (2Co 4, 1-2.5-7)