2 setembre 2022 Divendres XXII (1Co 4, 1-5)

«Que la gent no vegi en nosaltres més que uns servidors de Crist, administradors d’allò que Déu s’ha proposat. Doncs bé, dels administradors, l’únic que n’esperem és que siguin fidels.» ¿No creus que a vegades es confon ser fidel amb ser rígid? ¿Què significa ser fidel?

Senyor, m’has donat el talent de la fe, que el sàpiga fer rendir per cent.

Abadia de Montserrat2 setembre 2022 Divendres XXII (1Co 4, 1-5)