Scroll Top

23 d’agost 2022 Dimarts XXI (2Te 2, 1-3a.14-17)

A la comunitat de Tessalònica hi havia un ambient on es creia que era imminent la vinguda del Senyor. D’aquí que recomani que: «No us deixeu enganyar per res ni per ningú. Déu a través de l’evangeli que us vam anunciar, us ha cridat a posseir la glòria de Jesucrist.» ¿En què creus, doncs, que consisteix posseir la glòria de Jesucrist?

Senyor, que sàpiga veure la teva glòria.