5 d’agost 2022 Divendres XVIII (Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7)

La població de Judà estava sotmesa a l’emperador Asurbanipal quan aquest mor i puja al poder un personatge incapaç de governar: Nabopdasar; l’imperi s’esfondra i això donarà peu a l’alliberament de Judà. D’aquí el sentit entusiasta del començament de la lectura d’avui: «Escolteu per les muntanyes els passos del missatger que anuncia la pau!» Avui no vivim sotmesos a un imperi que ens impedeixi de ser nosaltres mateixos, però potser estem sotmesos a unes forces que, amb més subtilitat, ens té molt agafats: els diners, per exemple; l’economia pesa en les decisions i la manera de ser de molta gent. ¿Cal que ens n’alliberem? Però volem i podem alliberar-nos?

Senyor, allibera’m fins i tot d’allò que no en sóc conscient.

Abadia de Montserrat5 d’agost 2022 Divendres XVIII (Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7)