27 juliol 2022 Dimecres XVII (Jr 15, 10.16-21)

L’experiència que fa Jeremies de la seva acció profètica és que se sent aïllat dels altres: «Sense haver manllevat ni haver prestat a ningú, tothom em maleeix». I més endavant encara diu: «Els vostres missatges d’amenaça m’han fet veure sol…» Hi ha una dita molt coneguda que fa: qui diu les veritats, perd les amistats. ¿Has experimentat per dir, per proclamar les veritats de Déu que t’hagin fet el buit?

Digues dintre teu amb el salmista: «Déu és el meu castell, és el Déu que m’estima».

Abadia de Montserrat27 juliol 2022 Dimecres XVII (Jr 15, 10.16-21)