25 juliol 2022 Dilluns Sant Jaume (Ac 4, 33; 5, 12.27-33; 12, 1b-2)

El relat d’avui dels Fets dels Apòstols comença: «En aquells dies el testimoni que els apòstols donaven de la resurrecció de Jesucrist, el confirmaven amb el poder que tenien d’obrar miracles». I acaba: «Més tard el rei Herodes féu matar amb l’espasa Jaume, el germà de Joan».El martiri dels primers cristians per donar testimoni de la resurrecció ha estat llavor per a molts en la fe.  Series capaç d’arribar fins al martiri?

Senyor, en els moments de prova que no us defraudi.

Abadia de Montserrat25 juliol 2022 Dilluns Sant Jaume (Ac 4, 33; 5, 12.27-33; 12, 1b-2)