Scroll Top

25 juliol 2022 Dilluns Sant Jaume (Ac 4, 33; 5, 12.27-33; 12, 1b-2)

El relat d’avui dels Fets dels Apòstols comença: «En aquells dies el testimoni que els apòstols donaven de la resurrecció de Jesucrist, el confirmaven amb el poder que tenien d’obrar miracles». I acaba: «Més tard el rei Herodes féu matar amb l’espasa Jaume, el germà de Joan».El martiri dels primers cristians per donar testimoni de la resurrecció ha estat llavor per a molts en la fe.  Series capaç d’arribar fins al martiri?

Senyor, en els moments de prova que no us defraudi.