Scroll Top

16 juliol 2022 Dissabte XV (Mi 2, 1-5)

A qui no li agrada de ser socialment conegut i amb èxit? Recorda, però, el que diu Miquees: «Ai d’aquells que, del llit estant, planegen de fer mal, i ho compleixen així que es fa clar, perquè el seu déu són les seves mans.» Fas el que vols, com ho vols, i quan ho vols? Vigila que l’obra de les teves mans no substitueixi Déu; sense adonar-te’n series idòlatra.

Senyor, no vull fer la meva voluntat, sinó la teva.