23 juny 2022 Dijous El Naixement de Sant Joan Baptista (Is 49, 1-6)

Si llegim el text d’Isaïes, les seves paraules ens evoquen la figura de Joan; per exemple quan diu: «Abans de néixer, el Senyor, em cridà… convertí els meus llavis en una espasa tallant…Ets els meus servent… estic orgullós de tu» Podríem trobar-me moltes més. ¿Què ens impressiona més de la figura de Joan Baptista? ¿Tu desitjaries de viure semblantment, amb la força i la missió del seu esperit?

Senyor, que com Joan, jo sigui un instrument per anunciar el teu do.

Abadia de Montserrat23 juny 2022 Dijous El Naixement de Sant Joan Baptista (Is 49, 1-6)