22 juny 2022 Dimecres XII (2R 22, 8-13; 23, 1-3)

El poble, amb el pas del temps, havia oblidat el que prescrivia el llibre de la Llei, el qual, anteriorment, sempre havia estat el punt de referència de la seva fe. Avui ens descriu com retroben aquest llibre i, s’adonen, com estan lluny del compliment de la Llei perquè: «no han fet cas del que deia aquest llibre ni han complert el que hi ha escrit». Al Concilia Vaticà II va passar una cosa una mica semblant en alguns aspectes. Va ser un descobrir que per ser fidels a Déu havíem d’anar a les arrels de la nostra fe, llegint la Paraula de Déu. ¿Tu què has fet en concret? Com has anat a fons en la teva fe i en la lectura de la Paraula de Déu?

Senyor, que no deixi de reflexionar mai la teva Paraula i hi sigui fidel.

Abadia de Montserrat22 juny 2022 Dimecres XII (2R 22, 8-13; 23, 1-3)