20 juny 2022 Dilluns XII (2R 17, 5-8.13-15a.18)

La narració d’avui és un resum de la infidelitat del poble d’Israel i molts van ser deportats, és a dir, van perdre la seva identitat cultural perquè ja abans s’havien deixat seduir per altres formes culturals, i això els va portar a la pèrdua de la consciència creient. Ens ho diu així: Això succeí perquè els Israelites havien pecat contra el Senyor, el seu Déu, que els havia tret d’Egipte… havien adorat altres déus, seguint els costums de les nacions que el Senyor havia desposseït a favor d’ells». ¿Quines serien aquelles coses que de cap manera els creients d’avui dia no hem de perdre per conservar la nostra pròpia identitat de creients?

Senyor, necessitem profetes que ens menin pel bon camí de la fe.

Abadia de Montserrat20 juny 2022 Dilluns XII (2R 17, 5-8.13-15a.18)