19 juny 2022 Diumenge Corpus Christi (Gn 14, 18-20)

En el text d’avui apareix un personatge que el trobem en la recitació de la pregària eucarística I, quan després de la consagració del pa i del vi, el sacerdot diu: “Digneu-vos a mirar complagut aquesta ofrena; i accepteu-la, com us dignàreu a acceptar… l’oblació pura que us oferí Melquisedec, el vostre gran sacerdot.” Això fa referència al text d’avui quan diu: «Melquisedec… portà pa i vi. Com que era sacerdot del  Déu Altíssim…» Tot sacerdot quan presenta una ofrena a Déu, mai no la fa únicament per ell mateix, sinó en nom de tothom; tu, quan ofereixes quelcom a Déu hi dones la mateix intenció que ha de tenir el sacerdot?

Senyor, que la meva generositat tingui amplitud de mires, que com els sacerdots tingui presents a tothom, especialment als qui més ho necessiten.

Abadia de Montserrat19 juny 2022 Diumenge Corpus Christi (Gn 14, 18-20)