Scroll Top

21 maig 2022 Dissabte V pasqua (Ac 16, 1-10)

Vet aquí un breu resum i efecte de la carta que va ser enviada als creients procedents del paganisme donant les normes de com s’havien de comportar en les coses de la fe. Ens diu: «Quan passaven per les poblacions, els comunicaven les normes que els apòstols i els preveres de Jerusalem havien manat d’observar. I les comunitats de creients es consolidaven en la fe i veien augmentar cada dia el nombre dels fidels.» ¿Quines coses consideres que avui consoliden les nostres comunitats, i quines consideres que les desfan?

Senyor, que puguem veure augmentar el nombre de creients en les nostres comunitats.