18 maig 2022 Dimecres V pasqua (Ac 15, 1-6)

«Uns que havien baixat de Judea, ens diu el llibre dels Fets, ensenyaven als germans d’Antioquia que si no es feien circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès no podien salvar-se». Quantes vegades penso, i potser dic, que els altres han de fer com jo, seguint els meus costums, i la meva “tradició”, altrament no són dignes de dir-se cristians. ¿Quantes vegades reduïm la fe a coses formals i exigim que els altres facin com nosaltres?

Senyor, dóna’m lucidesa per saber distingir entre allò que és fonamental en la fe i allò que en són les formes. 

Abadia de Montserrat18 maig 2022 Dimecres V pasqua (Ac 15, 1-6)