7 maig 2022 Dissabte III pasqua (Ac 9, 31-42)

Vet aquí un resum de la vida de l’Església primerenca: «L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s’anava edificant, i vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per l’Esperit Sant.» ¿Avui l’Església viu així? Però potser seria millor preguntar-nos directament a nosaltres mateixos perquè formem part de l’Església. ¿Vivim en pau? ¿Creixem, construint-nos interiorment? ¿Som conscients de la presència de Déu? ¿Escoltem la veu de l’Esperit?

Senyor, que visquem amb l’esperit de les primeres comunitats cristianes.

Abadia de Montserrat7 maig 2022 Dissabte III pasqua (Ac 9, 31-42)