3 maig 2022 Dimarts St. Felip i St. Jaume, apòstols (1Co 15, 1-8)

Pau als cristians de Corint els diu: «Us recordo la Bona Nova que us vaig anunciar i que vosaltres acollíreu». Acollir sempre demana un gest actiu per part de l’acollidor. A mi també m’ha estat anunciada la Bona Nova. ¿Què haig de canviar en la meva vida perquè l’acolliment sigui realment efectiu?

Senyor, que sigui dòcil i humil de cor.

Abadia de Montserrat3 maig 2022 Dimarts St. Felip i St. Jaume, apòstols (1Co 15, 1-8)