24 d’abril 2022 Diumenge II de Pasqua (Ac 5, 12-16)

Els primers cristians, com ens diu el text d’avui, constataven que «Cada vegada se’ls afegien més homes i dones que es convertien a la fe en el Senyor» Ara això no passa. Sovint tenim la temptació d’assenyalar culpables d’aquesta situació, ja siguin de caràcter social (la nostra societat està secularitzada), com de caràcter testimonial (l’Església, i amb això senyalem els seus responsables, no fan el que haurien de fer). El text ens remarca que les persones que s’afegien a la comunitat cristiana es convertien a la fe en el Senyor. Per a tu, què vol dir això? ¿Quins són els trets més importants de la nostra fe en el Senyor que avui caldria subratllar?

Senyor, que no em perdi per camins d’hipocresia; que el meu testimoniatge sigui sincer, humil i agraït.

Abadia de Montserrat24 d’abril 2022 Diumenge II de Pasqua (Ac 5, 12-16)