18 d’abril 2022 Dilluns de Pasqua (Ac 2, 14.22b-33)

Els fets ens recorden el primer discurs de Pere. L’argumentació és per a demostrar que Jesús de Natzaret és viu, i cita David que, segons Pere, es referia a Jesús; diu: «Sempre tinc present el Senyor, amb ell a la dreta, mai no cauré. El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, fins el meu cos reposa confiat».

És d’aquesta manera com jo visc l’esdeveniment de la Pasqua? Senyor, que el meu cor sigui una autèntica festa, ara i sempre.

Abadia de Montserrat18 d’abril 2022 Dilluns de Pasqua (Ac 2, 14.22b-33)