Scroll Top

14 d’abril 2022 Dijous Sant (Ex 12, 1-8.11-14)

En aquest dia els cristians celebrem l’últim sopar de Jesús amb els seus deixebles. És la instauració de l’Eucaristia.

En el llibre de l’Èxode hi trobem explicats tots els preparatius per al sopar pasqual i el Senyor hi institueix un memorial per celebrar l’alliberament del poble d’Israel. Amb l’últim sopar celebrem i anunciem la salvació que ens ve de Déu. Jesús, l’Anyell, ens dóna el seu cos i la seva sang, la seva VIDA, que ens donarà la força que ens cal per estimar com ho féu Ell: és el manament nou. L’Eucaristia ens ha de moure a obrir el nostre cor als germans, a estimar més i més amb una donació total com la de Jesús. És una invitació a l’amor, per això avui l’Església celebra el dia de l’amor fratern.

A l’últim sopar, donà prova de com estimava els deixebles, amb el gest del lavatori de peus. Ell, el Mestre, serveix els deixebles, sense distincions, fins i tot serveix el qui l’havia de trair. No és estrany que els deixebles se sorprenguessin davant el gest de Jesús; la seva actitud escapa a tota raó humana, en la nostra vida de cada dia no estem acostumats que un “superior” serveixi un ”inferior”, ben al contrari, el superior, a vegades pot arribar a abusar-ne, de l’inferior. Jesús capgira tot això. ¿Estic disposat a estimar i servir tothom? També els meus enemics, com Jesús féu amb Judes? Quan serveixo ho faig amb humilitat i alegria? Faig ús abusiu de les meves situacions de privilegi?

Avui, un cop acabada la celebració, començarà l’Adoració del Santíssim. Adorem l’Amor, en silenci, i deixem-nos penetrar per la seva força.